Budget 2018: een goede voorbereiding is het halve werk

Op 26 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, N-VA Lede
Jan Lievens

Vorige week lag tijdens de laatste gemeenteraadszitting van het jaar het budget 2018 voor ter bespreking. Gemeenteraadslid An Van Wesemael maakte een financiële analyse: “We stellen eens te meer vast dat tal van projecten worden doorgeschoven. Het resultaat is dat er te weinig wordt gerealiseerd, zelfs wat betreft de prioritaire beleidsdoelstelling, met name een veilig en duurzaam wegennet.” Van Wesemael stelde ook enkele inconsistenties vast bij de toelage aan de politiezone en de belastingen.

Fractievoorzitter Jan Lievens concludeerde: “We zien een versnipperd beleid, zonder gemeenschappelijke visie die de lijm zou moeten zijn in deze coalitie.” Hij riep de meerderheid op om in het laatste jaar van de legislatuur de toekomst van de gemeente goed voor te bereiden door het opmaken van een beleidsmemorandum: “Ongeacht de samenstelling van het nieuwe gemeentebestuur na de verkiezingen van 14 oktober 2018, moet een nieuwe bestuursploeg een goed beeld hebben van de uitdagingen waar onze gemeente voor staat. Men mag dezelfde fout die in 2012 werd gemaakt niet herhalen. Toen beloofde men voor de verkiezingen de belastingen niet te verhogen, wat in 2013 toch gebeurde. In 2014 bleek plots dat die belastingverhoging niet nodig was toen er meer budget was dan gedacht. Een goede voorbereiding is dus het halve werk.”

N-VA Lede zal er alles aan doen om in Lede een nieuw bestuur te bewerkstelligen waarmee onze gemeente opnieuw stappen vooruit kan zetten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is