Kerkenbeleidsplan

Nieuws over dit onderwerp

De kerken: doorschuiven zonder vooruitkijken

De gemeenteraad keurde het kerkenbeleidsplan in september goed met een wisselmeerderheid. Voor de N-VA gaat om een doorschuifoperatie. Een langetermijnvisie is nodig. De N-VA vraagt al sinds 2015 …

Bestemming kerken blijft voorlopig ongewijzigd

Er worden voorlopig geen kerken ontwijd in de parochies van Lede, Wichelen en Papegem. Daarmee gaat diaken Raymon Van Peteghem in tegen de voorstellen in de zogeheten nota Bourgeois. Tijdens het …