Gespreksavond Vlaamse sociale zekerheid met Jürgen Constandt (VNZ)

22 november 2019 - 20:00

Gespreksavond: ‘Naar een Vlaamse sociale zekerheid en de rol van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds daarbij’.


Gastspreker Jürgen Constandt, algemeen directeur van het VNZ, zal de omvang en complexiteit van de sociale zekerheid uit de doeken doen. Uiteraard staat hij ook stil bij de verschillende uitdagingen en argumenten voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid. De jaarlijkse geldstroom van meer dan 10 miljard euro naar Wallonië is immers niet de enige reden voor deze Vlaamse eis.

Vlaanderen moet in de eerste plaats een eigen sociaal beleid kunnen voeren, aangepast aan de noden en behoeften van de Vlaamse bevolking (eigen klemtonen). Hij zal de verschillende medische cultuur illustreren aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk.

Om een écht doeltreffend gezins- en bejaardenbeleid, gezondheids- en tewerkstellingsbeleid te kunnen realiseren zijn homogene bevoegdheidspakketten een absolute noodzaak.

De raakpunten tussen sociale zekerheid en de Vlaamse bevoegdheden zijn veel intenser dan deze met de andere federale materies, nl. justitie, defensie, buitenlandse zaken, …
Tenslotte zal hij ook de rol van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds hierbij graag toelichten. Stof genoeg dus voor een levendig debat!

Adres: 

TC Sportina, Rooseveltlaan 21, Erpe.