Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 26 januari 2018, over deze onderwerpen: N-VA Lede

Vrijdagavond werd op de nieuwjaarsdrink van N-VA Lede de lijsttrekker voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. In een gezellige sfeer in café ’t Stamineeken verzamelden de leden en sympathisanten van de partij. Afdelingsvoorzitter Tim Moens kondigde Jan Lievens aan als de …

Op 2 januari 2018, over deze onderwerpen: N-VA Lede

Vorige week viel ons lokaal blad 'Den Reynaert' in de Leedse brievenbussen. Heeft u uw exemplaar niet ontvangen? Meld het aan onze communicatieverantwoordelijke Jan Lievens via jan.lievens@n-va.be of 0475/47 27 61. Hier kan u het digitaal lezen in PDF-formaat …

Op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Kerkenbeleidsplan

De gemeenteraad keurde het kerkenbeleidsplan in september goed met een wisselmeerderheid. Voor de N-VA gaat om een doorschuifoperatie. Een langetermijnvisie is nodig. De N-VA vraagt al sinds 2015 een langetermijnvisie voor de kerken van Lede. De goedkeuring van het plan was noodzakelijk om de …

Op 26 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, N-VA Lede

Vorige week lag tijdens de laatste gemeenteraadszitting van het jaar het budget 2018 voor ter bespreking. Gemeenteraadslid An Van Wesemael maakte een financiële analyse: “We stellen eens te meer vast dat tal van projecten worden doorgeschoven. Het resultaat is dat er te weinig wordt gerealiseerd, …

Op 23 oktober 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Politie & Veiligheid

Op de gemeenteraad van oktober legde raadslid An Van Wesemael (N-VA) een voorstel voor om het vuurwerk binnen onze gemeente in te perken. Enerzijds pleitte ze voor de afschaffing van het vuurwerk door particulieren. Anderzijds vroeg ze het gemeentebestuur om een kosten-batenanalyse te maken van het …

Op 21 juni 2017, over deze onderwerpen: N-VA Lede

De Oost-Vlaamse provincieraadsfractie van N-VA verkoos vandaag een nieuwe fractievoorzitter. Tim Moens, voorzitter van onze afdeling, is door de fractie aangeduid als nieuwe fractievoorzitter in de provincieraad. Hij volgt Jeroen Lemaitre op. Fractieondervoorzitter Annemie Demuyt zal Tim bijstaan in …