Heraanleg Markt: “Met dit dossier begeeft Lede zich op juridisch glad ijs”

Op 22 april 2016, over deze onderwerpen: Heraanleg Markt, Openbare werken

Op de gemeenteraad van 21 april lag het dossier van de heraanleg van de Markt opnieuw voor. Een eerste versie werd reeds op de gemeenteraad van november goedgekeurd. N-VA onthield zich toen aangezien er nog teveel onduidelijkheden waren. Nu werd het aangepaste dossier opnieuw geagendeerd.

Onze fractie heeft het bestek aan een analyse onderworpen, met name op het vlak van overheidsopdrachten. Daaruit blijkt dat dit uitgebreide bestek qua structuur chaotisch is, wat de transparantie uiteraard niet ten goede komt. Ernstiger zijn echter een achttal gebreken die het bestek aanvechtbaar maken.

Mogelijke schadevergoedingen

“Zonder in te gaan op de technische kant kunnen we vaststellen dat het bestek op een aantal punten aanvechtbaar is en kan leiden tot belangrijke schadevergoedingen mocht een of andere belanghebbende het aanvechten. De belastingbetaler zal daarvan de dupe worden,” aldus fractievoorzitter Jan Lievens.

Daarom stelde de N-VA-fractie voor om het dossier te verdagen en de betwistbare punten eruit te halen of aan te passen. Daarenboven is er ook een reeks boeteclausules die met gemak kunnen bestreden worden bij conflict terwijl ze geen toegevoegde waarde geven aan het contract.

Glad ijs

“Dit dossier sleept nu al zo lang aan – 10 jaar – dat we het ons als gemeente niet kunnen permitteren om met een dergelijk bestek van start te gaan. Dat is niet in het voordeel van onze inwoners, de belastingbetalers. Met dit bestek begeeft de gemeente Lede zich op juridisch glad ijs,” zegt Lievens.

Helaas werd onze goede raad in de wind geslagen. Daarom onthield N-VA zich opnieuw bij de stemming: “Het gemeentebestuur neemt hiermee een heel groot risico op schadeclaims. Maar een verwittigd bestuur is er twee waard. We hebben onze gemotiveerde onthouding laten opnemen in de notulen,” aldus nog Lievens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is