Het is nu of nooit voor assistentiewoningen in Lede

Op 28 november 2018, over deze onderwerpen: OCMW & Sociale Zaken
Assistentiewoningen Lede

Tijdens de OCMW-raad van 27 november jl. stond de gunning van het bestek voor de realisatie van assistentiewoningen op de agenda. In augustus 2017 werd de principebeslissing genomen voor het realiseren van 48 assistentiewoningen op de site van het oude rusthuis Villa Letha. Sindsdien heeft het dossier een lange weg afgelegd en zijn we aanbeland op het einde van de gunningsprocedure.

Bij het toekennen van een verblijfplaats in het woonzorgcentrum Markizaat wordt er de laatste jaren vooral prioriteit gegeven aan senioren die het zwaarst zorgbehoevend zijn. Hierdoor komen mensen op de wachtlijst te staan. Door deze situatie worden ouderen gedwongen om opvang te zoeken buiten de gemeente of komt men terecht in dure privaat uitgebate assistentiewoningen. De realisatie van assistentiewoningen in Lede moet ervoor zorgen dat de burgers een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen binnen hun eigen gemeente. Voor ouderen, die zich nog voldoende zelfstandig kunnen behelpen, kunnen de assistentiewoningen fungeren als tussenstap. Wanneer hun zorgbehoevendheid toeneemt kan men later nog altijd de stap zetten naar een weliswaar duurdere opname in het naastgelegen woonzorgcentrum.

Het project dat nu op tafel ligt laat toe om assistentiewoningen te realiseren tegen een marktconforme prijs, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en voldoet het aan strenge energienormen. Na dit project grondig te hebben geëvalueerd concludeert de N-VA-fractie dat dit een sterk dossier is en dat ze dit project zal goedkeuren.

De burgemeester gebruikte tijdens de OCMW-raad echter zijn recht om de stemming van het agendapunt eenmalig te verdagen. Op die manier wil CD&V voorkomen dat het project alsnog gegund en gerealiseerd wordt. Aangezien de volledige gunningsprocedure reeds doorlopen is (het bestek werd in maart eenparig goedgekeurd door de OCMW-raad), dreigt deze actie uit te monden in een schadeclaim waar het OCMW en de gemeente zullen moeten voor opdraaien. Samen met de reeds gemaakte studiekosten kan dit een aanzienlijke financiële aderlating betekenen die de Leedse belastingbetaler zal moeten bekostigen.

Het is onverantwoord om in dit stadium van het dossier de stekker eruit te trekken. Gezien de sterk stijgende bouwkosten en steeds strenger wordende regelgeving, wordt het bovendien een onmogelijke zaak om in de nabije toekomst tegen dezelfde lage kostprijs alsnog assistentiewoningen te realiseren. N-VA hoopt dat het gezond verstand het alsnog zal halen en kijkt uit om tijdens de OCMW-raad van december het dossier goed te keuren. Het is nu of nooit voor assistentiewoningen in Lede.

Kathy Heirman, Kris Wyndaele, Stijn Droessaert,

OCMW-raadsleden

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is