Jong N-VA Groot Lede onrechtmatig uitgesloten bij organisatie verkiezingsdebat Jeugdraad

Op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Jeugd, N-VA Lede
Gaëtan Van Impe & Saartje Heymans

De Jeugdraad van Lede organiseert op 28 september een verkiezingsdebat, een zogenaamde ‘Debattle’. Op de vergadering van de Jeugdraad van 28 mei jl. werd de organisatie van het verkiezingsdebat besproken. Daar bleek echter dat de uitnodigingen naar de leden van de Jeugdraad om mee te werken aan de organisatie reeds waren verzonden. Jong N-VA ontving geen uitnodiging.

“Nochtans had ik in december al aangegeven mee te willen werken aan het debat,” zegt Gaëtan Van Impe, vertegenwoordiger van Jong N-VA. De bevoegde ambtenaar deelde – pas na de uitdrukkelijke vraag van Jong N-VA-vertegenwoordiger Saartje Heymans – mee dat Jong N-VA niet werd uitgenodigd. De motivatie daarvoor bleek louter politiek gemotiveerd.

“Jong N-VA Groot Lede is nochtans volwaardig lid van de Jeugdraad. Waarom zouden bepaalde leden minder rechten hebben dan anderen? Of is het de verkiezingskoorts die in de lucht hangt?,” aldus Saartje Heymans.

“Dit is een duidelijk geval van discriminatie op basis van politieke overtuiging. Er bestaat geen enkele rechtsgrond om Jong N-VA uit te sluiten. Dat we dit anno 2018 nog moeten meemaken is ronduit bedroevend,” stelt N-VA-fractievoorzitter Jan Lievens. Hij zal de schepen van Jeugd op de gemeenteraad van donderdag 21 juni interpelleren over deze flagrante politieke discriminatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is