N-VA lanceert oppositiemanifest

Op 12 december 2018, over deze onderwerpen: N-VA Lede

Waar blijft het Leeds bestuursakkoord voor 2019-2025?

Op zondagavond 14 oktober werd een coalitie gesloten tussen CD&V, Groen en De Coöperatie. Twee maanden na die gemeenteraadsverkiezingen blijft het wachten op het bestuursakkoord dat de nieuwe coalitie zal voorleggen. Op 2 januari wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Dat plechtige moment nadert met rasse schreden. N-VA hoopt dat het nieuwe gemeentebestuur het nieuwe jaar zal starten met een goed uitgewerkt en onderbouwd bestuursakkoord.

“Het is belangrijk dat de nieuwe ploeg geleerd heeft uit de fouten van het verleden. In 2013 werd immers geen bestuursakkoord opgesteld en leek de coalitie gebaseerd te zijn op mondelinge afspraken en een loutere voortzetting van de vorige legislatuur. Dat bleek uiteindelijk los zand te zijn en de coalitie ging ten onder aan interne ruzies,” aldus N-VA-fractievoorzitter Jan Lievens.

“Als de partijen van het nieuwe gemeentebestuur het belang van de inwoners van Lede en zijn deelgemeenten voorop willen stellen, dan is een bestuursakkoord noodzakelijk als leidraad voor de komende jaren,” stelt Lievens.

Oppositiemanifest

N-VA stelt zich graag constructief op en bezorgt de nieuwe coalitie graag wat inspiratie met ons oppositiemanifest. Daarin zitten de 10 speerpunten van ons verkiezingsprogramma. Het zijn 10 voorstellen die wij graag vertaald willen zien in het nieuwe bestuursakkoord, ten bate van onze inwoners:

1. Sociaal beleid: voor een betere ondersteuning van de mantelzorg, de uitbouw van een Minder Mobielen Centrale (reeds opgestart op initiatief van N-VA), aandacht voor eenzaamheid en de aanstelling van een seniorenconsulent

2. Veiligheid: met een alert bestuur dat problemen niet wegmoffelt maar aanpakt

3. Omgevingskwaliteit: door het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente en een aanpak van de leegstand

4. Ontwikkeling van de Markizaatsite tot een aantrekkelijke erfgoedsite met culturele uitstraling en toeristisch potentieel

5. Dienstverlening aan burgers, verenigingen en ondernemingen: een efficiënte communicatie en een klantgerichte en gebruikersvriendelijke aanpak

6. Participatie van de burger: de burger meer betrekken bij het beleid in de overtuiging dat vertrouwen geven ook vertrouwen krijgen inhoudt

7. Ondersteuning en versterking van de lokale economie door administratieve vereenvoudiging en digitalisering

8. De heraanleg en het onderhoud van ons wegennet: een inhaalbeweging is nodig

9. Verkeersveiligheid: aandacht voor oversteekplaatsen, onder meer in schoolomgevingen

10. Financieel beleid: meer aandacht voor een correcte en realistische inschatting van uitgaven en inkomsten

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is