N-VA Lede eist herstel persvrijheid

Op 5 juni 2019, over deze onderwerpen: Informatie en communicatie, N-VA Lede
Radio Lede

Samenwerkingsoverkomst Radio Lede dient te worden herzien

“De gemeente betaalt geen financiële bijdrage om de oppositie een forum te geven.” Dat verklaarde het gemeentebestuur van Lede om de inperking van de redactionele vrijheid van Radio Lede in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te rechtvaardigen.

Lomp maar duidelijk

Daarmee is meteen duidelijk wat de drijfveer is om de redactionele vrijheid van Radio Lede te beknotten. Nadat het livestreamen van de gemeenteraad, zoals aangeboden door Radio Lede, werd afgeschoten door dit gemeentebestuur, was Radio Lede overgegaan tot interviews met gemeenteraadsleden over de actuele onderwerpen die aan bod waren gekomen op de gemeenteraad.

Aangezien de oppositie beschikt over de meest actieve gemeenteraadsleden, was het een doorn in het oog van deze onzalige coalitie dat er regelmatig kritische opmerkingen werden gemaakt bij het non-beleid van dit gemeentebestuur. De interviews met gemeenteraadsleden waren dan ook van korte duur. Er kon worden vermoed dat het gemeentebestuur achter de schermen druk had uitgeoefend om de redactionele vrijheid van Radio Lede in te perken. Nu staat het zelfs zwart op wit.

Op 2 mei jl. – ironisch genoeg de dag voor de Internationale Dag van de Persvrijheid op 3 mei - werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Radio Lede en de gemeente Lede waarin een onaanvaardbare inperking van de redactionele vrijheid van Radio Lede op papier werd gezet:

Onder ‘product actuaprogramma’ staat de bepaling “afgelijnde actua-radio over Lede met:

Informatief nieuws dat niet politiek is getint.
Indien toch bij uitzondering politici worden geïnterviewd dient er steeds een weerwoord voorzien te worden.”

Persvrijheid gegarandeerd door de Grondwet

N-VA Lede herinnert er dit gemeentebestuur aan dat de persvrijheid in dit land door de Grondwet wordt gegarandeerd:

Art. 19

"De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd."

Art. 25

"De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.

Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd."

Dit betekent dat de overheid (politiek, bestuurlijk of gerechtelijk) nooit vooraf kan verhinderen dat nieuwsmedia informatie verspreiden. Dat is uitdrukkelijk wel de bedoeling met deze samenwerkingsovereenkomst en is onaanvaardbaar in een democratische samenleving.

Aanpassing overeenkomst of klacht

N-VA eist dan ook de aanpassing van de huidige samenwerkingsovereenkomst waarbij de redactionele vrijheid van Radio Lede onaangetast blijft. Als het gemeentebestuur niet ingaat op deze eis, zal N-VA klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is