Nieuw afvalsysteem: asociale correcties voor Ledenaars

Op 21 maart 2021, over deze onderwerpen: N-VA Lede

De gemeenteraad besliste op donderdag 18 maart over de sociale correcties bij het nieuwe diftarsysteem dat op 5 april van kracht wordt. Vorige maand verdaagde de gemeenteraad dit nog vanwege de terechte opmerkingen vanuit de oppositie.

Ledenaars krijgen minder compensatie

Helaas kiest het gemeentebestuur nu voor een zeer magere compensatie voor onze Leedse gezinnen. De tarieven in het reglement van sociale correcties gewogen diftar liggen zelfs lager dan wat unaniem werd goedgekeurd door de raad van bestuur van ILvA op 7 juli 2020. De bevoegde schepen van Lede was niet aanwezig. Gevolg: inwoners van Lede krijgen minder compensatie dan de inwoners van onze buurgemeenten.

Daarom legde de N-VA op de gemeenteraad afgelopen donderdag een amendement voor om de tarieven op te trekken naar wat was afgesproken:

  • 25 euro (in plaats van 20 euro) per jaar en per kind voor gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 2 jaar
  • 75 euro (in plaats van 15 euro) per jaar voor personen met incontinentie of stomapatiënten

Personen met incontinentie of stomapatiënten verliezen het meest

Het tarief van 75 euro is trouwens een logisch bedrag. Onze fractie berekende met de simpele regel van drie dat personen met incontinentie of stomapatiënten met de huidige sociale correcties op het retributiereglement voor dezelfde hoeveelheid restafval 50 euro minder tegemoetkoming krijgen. Nochtans is het voor deze mensen onmogelijk om minder afval te produceren gezien hun medische aandoening.

Mooie woorden moeten asociaal beleid verbergen

N-VA-fractievoorzitter An Van Wesemael stelt zich vragen bij deze asociale keuze van de meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie: "Vorige maand heeft dit bestuur een buitensporige loonsverhoging doorgevoerd voor een zeer beperkt aantal personeelsleden. Onze eigen inwoners kunnen niet op zo'n gulheid rekenen. Deze coalitie besteedt veel mooie woorden en symbolische acties aan sociaal beleid om hardvochtige beslissingen te verbergen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is