Red sportdomein Putbos: N-VA wil onderhandelingen overname opnieuw opstarten - Gemeentebestuur verzweeg cruciale informatie

Op 2 juni 2022, over deze onderwerpen: N-VA Lede, Sport
Putbos

Red sportdomein Putbos:

N-VA wil onderhandelingen overname opnieuw opstarten

Gemeentebestuur verzweeg cruciale informatie

Het gemeentebestuur van Lede trok in april de stekker uit het dossier van de overname van het sportdomein Putbos. Financieel onhaalbaar, luidde het verdict. Nu blijkt dat het gemeentebestuur heel wat zaken verkeerd heeft voorgesteld en bewust onwaarheden heeft verspreid.

Toen Sport Vlaanderen in 2020 haar plannen bekend maakte om het sportdomein Putbos te verkopen, ging men meteen aan tafel zitten met de gemeente Lede. Om het gemeentebestuur tegemoet te komen, besloot Sport Vlaanderen om de atletiekpiste gratis over te dragen met als voorwaarde dat Vlierzele Sportief nog verder onderdak kon vinden op het sportdomein.

De aankoop van het atletiekdomein met tribune en cafetaria, geschat op 750.000 euro, inclusief de gratis overdracht van de atletiekpiste werd door het College besproken op 8 juli 2021 maar er werd geen beslissing genomen.

Betaling mogelijk in schijven tot 20 jaar!

Desondanks leek er eind vorig jaar licht aan het einde van de tunnel, want het gemeentebestuur beloofde alsnog de nodige kredieten te kunnen voorzien om de overdracht te realiseren. Dat werd  echter niet ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december. Sport Vlaanderen benadrukte bovendien meermaals dat de gemeente het bedrag ook in schijven van 10, 15 tot zelfs 20 jaar kon overmaken. Op die manier was een klein bedrag voor een groot domein mogelijk.

Voorstel kosteloze overdracht cafetaria

In het voorjaar van 2022 krijgt het verhaal een nieuwe, maar onverwachte wending. De gemeente is plotsklaps niet meer geïnteresseerd in een overname. Verbazingwekkend, daar het gemeentebestuur eind vorig jaar nog de nodige middelen voor een overname kon voorzien. Opnieuw deed Sport Vlaanderen een tegemoetkoming en stelde voor om naast de atletiekpiste ook de cafetaria kosteloos over te dragen, maar ook dat voorstel viel op een koude steen bij het gemeentebestuur.

Liegen door weglating?

Opvallend is hoe amateuristisch het gemeentebestuur te werk gaat: er worden geen officiële beslissingen genomen in het College maar er wordt wel gecommuniceerd. En dat in zo’n zwaarwichtig dossier. Op 11 april jl. richtte het gemeentebestuur een brief aan Sport Vlaanderen waarin werd meegedeeld het atletiekgedeelte niet aan te kopen. In de notulen van het College staat geen enkele motivering daarvoor. Op de gemeenteraad van 21 april jl. licht de burgemeester het dossier toe waarbij enkel de knelpunten worden aangehaald om de niet-aankoop te verdedigen. De gemeenteraad werd op geen enkel moment geïnformeerd over de hierboven genoemde voorstellen van Sport Vlaanderen.

Red Putbos

N-VA Lede roept het gemeentebestuur op om eerlijk te onderhandelen én te communiceren. Om het Putbosstadion voor de toekomst veilig te stellen, is het belangrijk dat de gemeente Lede zich opstelt als een betrouwbare partner. De N-VA pleit ervoor om de onderhandelingen opnieuw op te starten en op een ernstige wijze naar een oplossing te zoeken. Sport Vlaanderen heeft zijn goede wil meermaals getoond, nu het gemeentebestuur nog.

De N-VA-fractie vraagt volgende week tekst en uitleg in de gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Patrimonium. Afspraak donderdag 9 juni om 17.30 uur online via de website van de gemeente.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is