De kerken: doorschuiven zonder vooruitkijken

Op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Kerkenbeleidsplan
Sint-Martinuskerk Lede

De gemeenteraad keurde het kerkenbeleidsplan in september goed met een wisselmeerderheid. Voor de N-VA gaat om een doorschuifoperatie. Een langetermijnvisie is nodig.

De N-VA vraagt al sinds 2015 een langetermijnvisie voor de kerken van Lede. De goedkeuring van het plan was noodzakelijk om de restauratiepremie van 557 000 euro te vrijwaren voor de Sint-Martinuskerk van Lede, momenteel op een wachtlijst. Zonder goedkeuring zou het dossier worden geschrapt van de wachtlijst. Een nieuwe indiening zou niet alleen tot enkele jaren vertraging leiden, maar vooral de restauratiepremie met 20 procent verminderen. Dat is gelukkig vermeden.

Doorschuifoperatie

De N-VA-fractie onthield zich bij de stemming om haar protest duidelijk te maken: het kerkenbeleidsplan is een maat voor niets. In plaats van een langetermijnvisie werd het een doorschuifoperatie naar de volgende legislatuur. Het is al lang duidelijk dat de meerderheidspartijen lijnrecht tegenover elkaar staan over het kerkenbeleidsplan. Daarvan getuigt het voorstel van Open Vld in de gemeenteraad – hoogst ongebruikelijk voor een meerderheidspartij! – om het kerkenbeleidsplan in een werkgroep “concreet uit te werken in onderling overleg en rekening houdend met de verschillende noden”. Dat was net de bedoeling van het kerkenbeleidsplan zelf! Het feit dat een meerderheidspartij een dergelijk initiatief neemt, toont aan hoezeer dit dossier is mismeesterd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is